CF356A - Knight Tournament

2016/11/13

一道线段树模板题。

N 个骑士,给出 M 个三元组 (L, R, W) 表示在 [L, R] 区间上 W 是最后的赢家。

求最后每个骑士都被谁打败了。

代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
#include <bits/stdc++.h>
#define _R register
#define LL(x) ((x)<<1)
#define RR(x) (LL(x)|1)
#define CLR(x) (memset((x), 0, sizeof(x)))
using namespace std;
const int MAX_N = (3 * 100000 + 1000);
const int PSIZE = (MAX_N << 2) + 1000;
struct segtree {
  int b[PSIZE];
  void mkTree() { CLR(b); }
  void down(int cur) {
    if(!b[LL(cur)]) b[LL(cur)] = b[cur];
    if(!b[RR(cur)]) b[RR(cur)] = b[cur];
    b[cur] = 0;
  }
  void update(int val, int F, int B, int cur, int L, int R) {
    if(F <= L && B >= R) { if(!b[cur]) b[cur] = val; return; }
    down(cur); int Mid = (L + R) >> 1;
    if(F <= Mid) update(val, F, B, LL(cur), L, Mid);
    if(B > Mid) update(val, F, B, RR(cur), Mid+1, R);
  }
  void query(int cur, int L, int R) {
    if(L == R) { cout << b[cur] << " "; return; }
    down(cur); int Mid = (L + R) >> 1;
    query(LL(cur), L, Mid);
    query(RR(cur), Mid+1, R);
  }
} ST;

int main() {
  int N, M;
  while(cin >> N >> M) {
    int L, R, W;
    for(int i=0;i<M;i++) {
      cin >> L >> R >> W;
      if(W > L) ST.update(W, L, W-1, 1, 1, N);
      if(W < R) ST.update(W, W+1, R, 1, 1, N);
    }

    ST.query(1, 1, N);
  }
}